Editorial Team / Editorial Board of the magazine «GORNAJA PROMYSHLENNOST»

 

Malyshev Yu.N.


Kondratiev V.B.


Klishin V.I.


Kolesnichenko E.A.


Kornilkov S.V.


Kuznetsov Y.N.


Plakitkin Yu.A.


Kirichenko Yu.V.


Lukichev S.V.


Anistratov K.Yu.


Verzhanskiy A.P.


Rozkov A.A.


Voskoboynik M.P.


Titova A.V.


Shelomentsev A.G.


Chebotarev A.G.


Mokhnachuk I.I.